Coronaregels: een onwerkbare situatie met vergaande gevolgen?

Geplaatst op 07 juli 2020

Na de sluiting van de horeca hadden veel ondernemers zin in het openen van de deuren. Het enthousiasme is inmiddels bij veel horeca-ondernemers ver te zoeken. De anderhalve meter-regels maken het niet alleen lastig om rendabel te zijn, maar er is ook een risico van hoge boetes indien de regels niet worden nageleefd door de klanten. Voor sommige horeca-ondernemers is dit zelfs aanleiding geweest om de deuren van het bedrijf al weer te sluiten.

De regels zijn voor veel mensen verwarrend en er komt ook meer weerstand tegen. Er is weinig begrip meer voor en het valt niet uit te leggen dat je wel dicht op elkaar in een vliegtuig mag zitten of mag protesteren, maar niet in een horecagelegenheid op minder dan anderhalve meter van elkaar mag komen.

Wij kunnen ondernemers adviseren over de gevolgen van de coronaregels voor de bedrijfsvoering en de mogelijkheden op grond van de NOW-regeling. Verder kunnen we namens ondernemers verzet aantekenen op het moment dat er een coronaboete is opgelegd.

Ook particulieren kunnen ons advies inwinnen indien zij worden geconfronteerd met juridische problemen als gevolg van de coronamaatregelen.

In de tweede kamer is op 27 mei 2020 een motie behandeld omdat een meerderheid van de tweede kamer het niet wenselijk vindt indien een particulier een aantekening op zijn justitiële documentatie, in de volksmond ook wel strafblad genoemd, krijgt als gevolg van een coronaboete. De consequenties van een coronaboete kunnen vergaand zijn indien er bijvoorbeeld een Verklaring omtrent het Gedrag in de komende jaren nodig is voor bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst of een stage. Het is nu nog onduidelijk of een coronaboete een weigering tot het afgeven van een Verklaring omtrent het Gedrag met zich mee zal brengen. De kans dat dit gebeurt achten wij overigens klein, maar enige zekerheid is er op dit punt niet.

Wij raden u aan om tegen een boete voor overtreding van de coronaregels verzet aan te tekenen. Het is nog maar de vraag of de noodverordeningen die door de veiligheidsregio's zijn opgesteld niet in strijd zijn met de grondwet, waarin onder andere het recht om bijeen te komen is opgenomen. Ook zijn er tegenstrijdigheden in de noodverordeningen terug te vinden. Een beroep doen op het rechtszekerheidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel heeft dan ook kans van slagen.

Binnen ons kantoor is de expertise op zowel het strafrecht als op het ondernemingsrecht aanwezig om u ook in deze bijzondere corona-tijd van gedegen juridisch advies te voorzien!

Algemene voorwaarden   Disclaimer   Klachtenregeling   Privacyverklaring   Identificatieplicht