mr. Tatiana Quist-KoppelaarLinkedIn-pagina: www.linkedin.com/in/tatianaquist/
Direct e-mailadres: quist@vanuitertquist.nl

Deel deze pagina:

Na het Cum Laude afronden van mijn studie Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg (nu: Tilburg University) heb ik als jurist bij de Rechtbank 's-Gravenhage en aansluitend in de advocatuur gewerkt. Vervolgens ben ik gedurende vijf jaar als legal counsel bij een grote multinational werkzaam geweest. Door de werkzaamheden in deze dynamische, internationale en multidisciplinaire omgeving, begrijp ik als geen ander waar bedrijven behoefte aan hebben (op juridisch en organisatorisch vlak). Uiteindelijk bleef het ondernemerschap lonken en heb ik in korte tijd een succesvol advocatenkantoor opgezet (Pink Advocaten). Om verdere groei en professionalisering te bewerkstelligen heeft Pink Advocaten op 1 mei 2017 de krachten gebundeld met Van Uitert Advocaten.

Kenmerkend voor mij is dat als ik mij eenmaal in een zaak vastbijt, ik niet meer loslaat totdat het maximale resultaat is bereikt. Ik zet mij altijd voor de volle 100% in en ben communicatief ijzersterk. Juist doordat ik meerdere jaren werkzaam ben geweest in het bedrijfsleven en bovendien met een ondernemer in hart en nieren ben getrouwd, begrijp ik wat de behoeften zijn van mijn cliënten. Ik heb een sterk geloof in de moderne advocatuur en ben wars van nodeloze tradities: cliënten moeten hun advocaat direct kunnen spreken, dienen proactief te worden geïnformeerd en in spoedgevallen hun advocaat ook buiten kantooruren kunnen bereiken. Mijn werkwijze kenmerkt zich door het hanteren van korte lijnen, het verzorgen van heldere adviezen en het overzien van "the bigger picture", steeds met respect voor commerciële belangen.

Ik bezit naast de Nederlandse ook de Franse nationaliteit en spreek vloeiend Engels en Frans (en uiteraard Nederlands).

Ik ben werkzaam binnen het handelsrecht, het incassorecht, het arbeidsrecht en behandel incidenteel op verzoek van cliënten nog strafzaken, nu ik in het verleden veelvuldig binnen dit rechtsgebied werkzaam ben geweest. Cliënten omschrijven mij als doortastend, volhardend en een schaker: ik denk altijd een paar stappen vooruit. Ik ben lid van de Vereniging van Incasso Advocaten (VIA), waar ik deel uitmaak van de VIA Consultatiecommissie. Vanuit deze commissie ben ik betrokken bij het geven van input op wetsvoorstellen. Verder ben ik lid van diverse maatschappelijke verenigingen.

Ik heb in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Verbintenissenrecht
  • Burgerlijk Procesrecht

Deze registratie in het rechtsgebiedenregister verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied. Hiermee blijft specialisatie van mij als advocaat gewaarborgd.

Algemene voorwaarden   Disclaimer   Klachtenregeling   Privacyverklaring   Identificatieplicht