Erfrecht

Uw persoonlijke situatie kan aan verandering onderhevig zijn waardoor het van belang is om uw nalatenschap goed te regelen. Daarnaast kunt u als erfgenaam met ingewikkelde vraagstukken worden geconfronteerd waardoor het van belang is om gedegen advies in te winnen van een erfrechtspecialist zodat eventuele negatieve implicaties kunnen worden vermeden. Vragen op erfrechtelijk gebied waarmee u te maken kunt krijgen zijn:

  • Dient u de nalatenschap zuiver te aanvaarden of beneficiair of dient u die wellicht zelfs te verwerpen?
  • Hoe voorkomt u dat uw kinderen uit uw eerste huwelijk en uw huidige partner tegenover elkaar komen te staan?
  • Hoe dienen schenkingen die u bij leven heeft gedaan aan uw kinderen te worden verwerkt?
  • Wat te doen als u met uw broers en/of zussen in een impasse raakt wanneer u van uw ouders heeft geërfd?
  • Heeft u nog rechten als u bent onterfd?
  • Er is sprake van bewind over de nalatenschap. Heeft u recht op een som ineens?
  • Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw bedrijf wordt gecontinueerd na uw overlijden op dusdanige wijze dat uw naasten daar de vruchten van blijven plukken?
  • Is het raadzaam om bij leven al aan de slag te gaan met Estate planning?
  • Wat te doen bij onenigheid over de verdeling van de nalatenschap?

Van Uitert & Quist Advocaten is gespecialiseerd in het erfrecht. Nancy van Uitert heeft in 2017 de Specialisatieopleiding Erfrecht van de vFAS (vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators) succesvol afgerond en beschikt over ruimschootse expertise op dit vlak waardoor zij uitstekend in staat is u te adviseren en/of procesrechtelijk bij te staan op dusdanige wijze dat al uw belangen in ogenschouw worden genomen.

Indien uw vragen heeft over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met mw. mr. Nancy van Uitert

Algemene voorwaarden   Disclaimer   Klachtenregeling   Privacyverklaring   Identificatieplicht