Disclaimer

Van Uitert & Quist Advocaten besteedt voortdurend zorg aan de samenstelling en het onderhoud van deze website. Aan de op deze site geboden informatie en/of diensten kunnen door de gebruiker evenwel geen rechten worden ontleend, die worden geheel voor eigen risico gebruikt. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.

Van Uitert & Quist Advocaten is niet aansprakelijk voor schade (mede) veroorzaakt door het op elektronische wijze aanbieden en verzenden van gegevens en/of door technische storingen. Informatie verzonden aan Van Uitert & Quist Advocaten via de formulieren op de website van Van Uitert & Quist Advocaten is niet beveiligd en wordt als niet vertrouwelijk beschouwd.

Algemene voorwaarden   Disclaimer   Klachtenregeling   Privacyverklaring   Identificatieplicht