Partneralimentatie - leuker kunnen we het niet maken, wel ingewikkelder.

Geplaatst op 17 juni 2019

Misschien is het u opgevallen dat op het terrein van partneralimentatie een grote verandering is ingezet. Sinds 1 januari 2019 wordt er namelijk gesleuteld aan de fiscale aftrekbaarheid van betaling van partneralimentatie. Daar komt per 1 januari 2020 de beperking van de duur van de partneralimentatie bij. Laten we de fiscale aftrekbaarheid van de partneralimentatie eens onder de loep nemen.

De betaler van partneralimentatie kan de betaalde alimentatie in zijn/haar aangifte inkomstenbelasting aftrekken. Op die manier krijgt de betaler fiscaal voordeel. De aftrek mag tegen de hoogste schijf waarin de betaler belastingplichtig is worden genoten. Voor een betaler met een inkomen hoger dan € 68.507,00 bruto per jaar, betekende dat in 2018 een aftrekpost tegen 51,95%. Sinds 1 januari van dit jaar werkt de regering naar een zogenoemde vlaktaks toe. Sindsdien is de alimentatie voor de betaler met een inkomen hoger dan € 68.508,00 bruto per jaar aftrekbaar tegen 51,75%.

De komende jaren wordt de aftrekbaarheid nog verder beperkt:

  • In 2020 wordt het 46%;
  • In 2021 wordt het 43%;
  • In 2022 wordt het 40%;
  • Om in 2023 te eindigen op 37,05%.

Wat betekent dit voor de alimentatiebetaler? Nogal wat. Stel, u betaalt € 1.000,00 bruto per maand wegens partneralimentatie aan uw ex. In 2018 ontving u van de fiscus maandelijks € 519,50 (51,95% terug en kostte de verplichting u netto € 480,50 per maand. Voor dit jaar en de komende jaren ziet het plaatje er als volgt uit:
  • 2019: retour van fiscus € 517,50, netto kosten € 482,50;
  • 2020: retour van fiscus € 460,00, netto kosten € 540,00;
  • 2021: retour van fiscus € 430,00, netto kosten € 570,00;
  • 2022: retour van fiscus € 400,00, netto kosten € 600,00;
  • 2023: retour van fiscus € 370,50, netto kosten € 629,50.

Kortom: het verschil tussen 2018 en 2023 kost u € 149,00 per maand, € 1.788,00 netto per jaar.

Iedereen zal op zijn of haar klompen kunnen aanvoelen dat dit grote betalingsproblemen zal opleveren voor alimentatieplichtigen met een relatief hoog inkomen. Er wordt een gat geslagen dat vaak niet door jaarlijkse loonsverhogingen of door verlaging van de te betalen inkomstenbelasting wordt opgevangen.

Zoals de verwachtingen nu zijn zal deze wijziging tot een grote stroom van wijzigingsprocedures bij de rechtbanken leiden over de partneralimentatieverplichting. Wat de onderlinge verhoudingen tussen partijen vaak (weer) op scherp zet.

Ziet u de bui al hangen en voelt u bij voorbaat de financiële pijn voor de komende jaren? Bezuinig dan niet op een professionele aanpak en goed juridisch advies. De specialisten van Van Uitert & Quist Advocaten weten de pijn te verzachten en voorzien u van goed advies én een professionele aanpak.

Algemene voorwaarden   Disclaimer   Klachtenregeling   Privacyverklaring   Identificatieplicht