Civiel jeugdrecht

In sommige gevallen wordt een jongere in zijn, danwel haar, ontwikkeling bedreigd en wordt er ingegrepen door hulpverlenende instanties. Nadat er een verzoek tot ondertoezichtstelling is ingediend, zal er een zitting plaatsvinden bij de kinderrechter. Ook de ouders van de jongere en de jongere die twaalf jaar of ouder is, worden dan in de gelegenheid gesteld om hun standpunt aan de kinderrechter duidelijk te maken. Zeker indien de ouders en de jongere het niet eens zijn met de verzochte ondertoezichtstelling is bijstand van een gespecialiseerde advocaat op het gebied van jeugdrecht van groot belang. Emoties spelen in dit soort zaken een grote rol en het is belangrijk om ook naar de juridische achtergrond van een eventueel uit te spreken ondertoezichtstelling te kijken. Ouders kunnen met de hulp van Miranda van Beurden gemotiveerd aan de kinderrechter aangeven waarom een ondertoezichtstelling in hun specifieke situatie geen meerwaarde heeft en ze kunnen ook goed onderbouwd aangeven op welke wijze de zorgen die er soms wel zijn kunnen worden weggenomen. Daarbij is een groot voordeel dat Miranda van Beurden goed op de hoogte is van de mogelijkheden in de regio voor hulpverlening op vrijwillige basis. Door de inmenging van Miranda van Beurden kan de kinderrechter een beter beeld krijgen van de opvoedsituatie van een jongeren en kan inmenging van een jeugdzorgwerker die toezicht houdt op de ontwikkeling van de jongere(n) worden voorkomen.

Een stap verder gaat de inmenging in het gezinsleven op het moment dat er een verzoek wordt ingediend tot het verlenen van een machtiging uithuisplaatsing. Een uithuisplaatsing van een jongere is een heel ingrijpende gebeurtenis voor alle gezinsleden en hier dient dus zorgvuldig en terughoudend mee te worden omgegaan. Een uiterste maatregel betreft een door de kinderrechter af te geven machtiging voor plaatsing van een jongere in een instelling voor gesloten jeugdzorg. Miranda van Beurden wordt in dit soort zaken door de Rechtbank benoemt als advocaat van de jongere. Zij bezoekt de jongere voorafgaand aan de zitting en bereid samen met de jongere de zitting voor. Op die manier kan de mening van de jongere op een juridisch correcte manier aan de kinderrechter duidelijk worden gemaakt, waarna de kinderrechter een weloverwogen beslissing kan nemen.

Wenst u additionele informatie over het jeugdrecht? Neem dan contact op met Van Uitert & Quist Advocaten of laat een terugbelverzoek achter via het contactformulier.

Algemene voorwaarden   Disclaimer   Klachtenregeling   Privacyverklaring   Identificatieplicht