Tarieven

Uurtarief
Van Uitert & Quist Advocaten werkt onder meer op basis van een uurtarief, dat voor aanvang van de werkzaamheden op heldere wijze aan u zal worden gecommuniceerd. U ontvangt hierbij - indien mogelijk -tevens een indicatie van de te verwachten totaalkosten. De hoogte van het uurtarief is afhankelijk van de inhoud en complexiteit van uw dossier. In tegenstelling tot veel andere advocatenkantoren brengen wij aan u geen kantoorkosten in rekening (die vaak 6% - 8% van het factuurbedrag behelzen).

Fixed Price
Indien de complexiteit en de werkzaamheden in uw dossier dit toelaten, kunt u (indien u hierop prijs stelt) ook een vaste dossierprijs afspreken; een fixed price. De werkzaamheden van Van Uitert & Quist Advocaten zullen vooraf aan u worden geoffreerd, zodat u prijstechnisch exact weet waar u aan toe bent.

Vergoeding kosten door rechtsbijstandsverzekeraar
Indien u beschikt over een rechtsbijstandverzekering en uw zaak onder de dekking van deze verzekering valt, heeft u een vrije advocaat keuze indien u verwikkeld raakt in een gerechtelijke procedure. Dit houdt in dat u niet verplicht bent om u in rechte bij te laten staan door een jurist van uw verzekeraar, maar dat Van Uitert & Quist Advocaten namens u kan procederen en uw verzekeraar (afhankelijk van uw dekking) de kosten voor de procedure zal vergoeden.

Gesubsidieerde rechtsbijstand binnen het personen- en familierecht
Uitsluitend binnen het personen-en familierecht, jeugdrecht en strafrecht bieden wij in bepaalde gevallen (en indien uw inkomen zulks toelaat) onze diensten aan via gesubsidieerde rechtsbijstand. Indien u hierover meer informatie wenst kunt u met ons kantoor contact opnemen.

Procesfinanciering
Tot slot wijzen wij u graag op de mogelijkheden van procesfinanciering. Van Uitert & Quist Advocaten kan u in contact brengen met diverse betrouwbare procesfinanciers die juridische bijstand door de advocaten van Van Uitert & Quist Advocaten voor u kunnen faciliteren. De ervaring leert dat procesfinanciers vaak alleen bereid zijn om procedures binnen het handelsrecht te financieren.

Algemene voorwaarden   Disclaimer   Klachtenregeling   Privacyverklaring   Identificatieplicht