Jeugdstrafrecht

In het jeugdstrafrecht staat een minderjarige in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar centraal. Er zijn echter uitzonderingen mogelijk waardoor het jeugdstrafrecht kan worden toegepast op jongeren tot de leeftijd van 23 jaren. Om de toepassing van het jeugdstrafrecht op jongmeerderjarigen voor elkaar te krijgen is een actieve houding van de advocaat vereist. Miranda van Beurden zal op dit punt altijd alert zijn, vanwege het belang van haar cliënt. Het jeugdstrafrecht heeft een pedagogische achtergrond, terwijl het strafrecht voor volwassenen meer gericht is op afstraffen. In het jeugdstrafrecht is het van belang om je er van bewust te zijn dat jongeren wezenlijk verschillen van volwassenen en daarom ook op het politiebureau en in de rechtszaal anders behandeld moeten worden. Het goed uitleggen van rechten van de jongere en praten over de te verwachten gevolgen c.q. straffen in een voor een jongere begrijpelijk taal is dan ook van groot belang.

Een jongere kan bijstand op het gebied van jeugdstrafrecht nodig hebben op de volgende momenten:

  • voorafgaand aan en tijdens een verhoor op het politiebureau;
  • voorafgaand aan en tijdens een zitting bij de officier van justitie;
  • voorafgaand aan en tijdens een zitting bij de kinderrechter.


Wenst u additionele informatie over het jeugdrecht? Neem dan contact op met Van Uitert & Quist Advocaten of laat een terugbelverzoek achter via het contactformulier.

Algemene voorwaarden   Disclaimer   Klachtenregeling   Privacyverklaring   Identificatieplicht