Incasso / Juridisch debiteurenbeheer

Incasso
Helaas worden bedrijven vaak geconfronteerd met wanbetalers. Debiteuren zetten eigenhandig betalingstermijnen naar hun hand of betalen uw vordering in het geheel niet. In de nasleep van de economische crisis maken debiteuren steeds vaker van hun financiële probleem uw financiële probleem, waarbij u het gevoel heeft als bank te fungeren.

Met de hulp van Van Uitert & Quist Advocaten kunt u deze debiteuren een halt toeroepen. Het kantoor beschikt middels Tatiana Quist-Koppelaar over ruimschootse expertise en (proces)ervaring op dit vlak.

Op systematische en effectieve wijze wordt betaling afgedwongen, waarbij strikte opvolging naar uw debiteuren toe wordt gehanteerd en uw commerciële belangen te allen tijde in acht worden genomen. Bij iedere incasso wordt door ons een zorgvuldige kosten/baten analyse voor u gemaakt. Wij procederen enkel indien dit voor uw onderneming (financieel) zinvol is en zullen daartoe alle mogelijke gerechtelijke middelen inzetten.

Juridisch debiteurenbeheer
Debiteurenbeheer is een essentieel onderdeel van uw bedrijfsvoering. Wanneer facturen niet op tijd worden betaald heeft dit grote consequenties voor uw dagelijkse bedrijfsvoering. Het is dan ook voor iedere onderneming van levensbelang om haar debiteurenbeheer professioneel, efficiënt en transparant in te richten conform duidelijke richtlijnen. Van Uitert & Quist Advocaten biedt gespecialiseerde hulp bij het inrichten en deskundig uitvoeren van uw debiteurenbeheer vanaf facturatie tot en met een eventueel benodigde rechtsgang (en alle tussenliggende stappen). Dit alles tegen een vooraf vastgesteld maandtarief zodat u exact weet wat u per maand kwijt bent aan uw professionele debiteurenbeheer.

Werkwijze
Zodra u de facturen heeft verzonden kan Van Uitert & Quist Advocaten het gehele vervolgtraject voor u verzorgen. Het terugdringen van overschrijdingen van uw betaaltermijn, het verbeteren van uw liquiditeit en het verzorgen van buitengerechtelijke en gerechtelijke incassotrajecten zijn hierbij kerntaken. Uiteraard wordt de complete werkwijze op uw wensen afgestemd en wordt u van iedere spreekwoordelijke stap in uw dossier op de hoogte gehouden.

Voordelen

  • U betaalt een vast maandbedrag zonder contractuele en/of personeelsverplichtingen
  • Liquiditeitsverbetering
  • In stand houding van uw relatie met uw debiteur(en) - u blijft neutraal
  • Terugdringen van overschrijdingen van uw betaaltermijn
  • Professionele dossiervorming en opvolging
  • Uw medewerkers kunnen zich focussen op kerntaken
  • Debiteurenbeheer door juristen verbetert het betaalgedrag van (wan)betalers

Wenst u additionele informatie over incasso's? Neem dan contact op met Van Uitert & Quist Advocaten of laat een terugbelverzoek achter via het contactformulier.

Algemene voorwaarden   Disclaimer   Klachtenregeling   Privacyverklaring   Identificatieplicht