NOW aanvraag: check!

Geplaatst op 07 april 2020

Uw bedrijf verliest omzet door de Coronacrisis en u hebt bij het UWV een beroep gedaan op de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Wat staat u nu te wachten?

U is beloofd dat u binnen vier tot zes weken bericht wellicht al een voorschotbetaling zult krijgen. Dat klinkt fantastisch, maar zou het echt zo eenvoudig zijn? Of zou het ook anders kunnen aflopen?

De NOW is een subsidieregeling en dat betekent dat het UWV u een bestuursrechtelijke beslissing gaat sturen. In de wet is bepaald dat de beslistermijn van 13 weken (en niet 4 tot 6 dus) pas start bij een volledige aanvraag. Binnen die 13 weken weet u dus meer. De beslissing kan een voorlopige toekenning of een afwijzing inhouden, en bij een voorlopige toekenning vermeldt de beslissing ook de hoogte van het voorschot.

Voorlopig? Ja, binnen 13 weken weet u of u de eerste drempel genomen hebt. Als u het toelatingsexamen gehaald hebt, kunt u de overheid vervolgens zelf vragen om een definitieve vaststelling van de subsidie.

Wat nu als u het niet eens bent met de beslissingen van het UWV? Dan kunt u bezwaar maken en zonodig ook nog beroep en hoger beroep instellen. De termijn voor het indienen van bezwaar bedraagt zes weken.

En ik hoor u denken: dat duurt allemaal veel te lang. Voor uw onderneming kan dat tijdsverloop funest blijken. Gelukkig kent het bestuursrecht ook spoedprocedures, en wij kunnen u helpen bij het kiezen van de juiste rechtsmaatregelen.

Dus: krijgt u te maken met schriftelijke obstakels of bent u het niet eens met de hoogte van het voorschot, meld het ons. Wij zijn thuis in het bestuursrecht en wijzen u de weg. Wij doen dat graag samen met u en uw accountant of adviseur!

Algemene voorwaarden   Disclaimer   Klachtenregeling   Privacyverklaring   Identificatieplicht