Wanbetalers die u geen geld meer kosten? Ja, dat kan!

Geplaatst op 08 november 2018

Ik sta met grote regelmaat ondernemers bij die te kampen hebben met wanbetalers. Ook in deze huidige tijden van economische groei, blijkt nog altijd een grote groep debiteuren niet aan de overeengekomen afspraken te voldoen.

Het is mogelijk om aan wanbetalers te verdienen. Ja, echt waar! Het is dan echter wel van belang om uw debiteurenadministratie nauwgezet in te richten. Waar moet u daarbij ondermeer op letten?

  • Het hanteren van goede en duidelijke algemene voorwaarden en/of betalingsvoorwaarden die bovendien (aantoonbaar) op de juiste wijze en op het juiste tijdstip (voorafgaand of bij het aangaan van de overeenkomst en/of opdracht) ter hand worden gesteld;
  • Zeggen wat u gaat doen en doen wat u zegt: wees bij het verzenden van herinneringen en/of aanmaningen helder in wat de juridische consequenties zijn van het niet voldoen aan de betalingsverplichting en wat de daarmee gepaard gaande kosten zullen zijn. Verwijs hierbij naar de overeengekomen betalingsvoorwaarden of naar de Wet (indien u geen algemene voorwaarden of betalingsvoorwaarden hanteert);
  • Verstuur herinneringen en/ of aanmaningen steeds op tijd en naar de juiste entiteit op het juiste adres. Let bijvoorbeeld goed op dat u de juiste vennootschap aanschrijft en niet per ongeluk een zustermaatschappij;
  • Controleer of uw herinneringen en/of aanmaningen voldoen aan de wettelijke vereisten. Hiermee zorgt u ervoor dat u op het juiste moment alle kosten en rente kunt verhalen op de debiteur;

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.
Wanneer u onnodig lang in gesprek blijft met uw debiteur en dit niet leidt tot het op gang komen van de gewenste betaling(en), is het verstandig om uw zaak uit handen te geven aan een gedegen incassoadvocaat. Al uw pogingen om betalingen te verkrijgen (inclusief uw geduld) worden (als u te lang wacht met incasseren) namelijk niet beloond en als u niet oppast verliest u bovendien verhaalsmogelijkheden, met een oninbare vordering tot gevolg!

Wilt u alsnog betaling van uw vordering verkrijgen? Dan bent u bij mij aan het juiste adres! Met jarenlange ervaring in het incassorecht beheers ik het incasseren van vorderingen tot in de finesses en beschik ik bovendien over alle juridische instrumenten om uw debiteur alsnog tot betaling over te laten gaan. Ik adviseer u niet alleen wanneer problemen ontstaan, maar ook om toekomstige problemen zoveel mogelijk te voorkomen door het debiteurentraject van begin tot eind samen met u (tailormade) voor uw organisatie in te richten.

Wilt u meer over dit onderwerp of over onze verschillende tarieven weten? Neem gerust contact met mij op. Ik ben u graag van dienst!

Mr. Tatiana Quist-Koppelaar, november 2018.

Algemene voorwaarden   Disclaimer   Klachtenregeling   Privacyverklaring   Identificatieplicht