Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is volop in ontwikkeling. Na een ingrijpende wijziging in 2015 door de invoering van de WWZ blijven de wetswijzigingen elkaar in rap tempo opvolgen.

Tatiana Quist-Koppelaar en Mieke de Hart zijn uitstekend op de hoogte van de wet- en regelgeving binnen het arbeidsrecht. Zij voorzien hun cliënten van gedegen adviezen (om escalaties te voorkomen), zijn betrokken bij het arbeidsrechtelijk op orde brengen van ondernemingen, adviseren bij lopende en nieuwe overeenkomsten en staan cliënten bij in arbeidsrechtelijke geschillen zowel op minnelijke wijze als door tussenkomst van een rechter.

Beide advocaten staan zowel werkgevers als werknemers bij met als voordeel dat zij beiden steeds goed kunnen anticiperen op mogelijke tactieken van een wederpartij. Er is derhalve sprake van specialistische kennis en ruimschootse ervaring binnen dit vakgebied.

Een greep uit de vraagstukken waarin Tatiana Quist-Koppelaar en Mieke de Hart hun cliënten van advies voorzien:

  • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten en het adviseren van organisaties hieromtrent;
  • Het beëindigen van het dienstverband van werknemers zowel via een vaststellingsovereenkomst als via een ontslagprocedure;
  • Het beoordelen van een vaststellingsovereenkomst;
  • Vraagstukken over concurrentie- en relatiebedingen;
  • Vragen omtrent CAO 's en/of het al dan niet toepasselijk zijn van een CAO;
  • Regels en verplichtingen aangaande ZZP-ers;
  • Het in dienst nemen van werknemers.

Van Uitert & Quist Advocaten is er zich van bewust dat binnen het arbeidsrecht niet louter economische belangen, maar ook persoonlijke belangen een grote rol spelen. Tatiana Quist-Koppelaar en Mieke de Hart weten steeds op heldere wijze de balans tussen deze belangen te vinden en daarbij het maximaal haalbare uit een zaak te halen.

Algemene voorwaarden   Disclaimer   Klachtenregeling   Privacyverklaring   Identificatieplicht