Gratis inloopspreekuur in Waalwijk op maandag van 17.30 tot 18.30 uur.

Arbeidsrecht

Uw persoonlijke situatie kan aan verandering onderhevig zijn waardoor het van belang is om uw nalatenschap goed te regelen. Daarnaast kunt u als erfgenaam met ingewikkelde vraagstukken worden geconfronteerd waardoor het van belang is om gedegen advies in te winnen van een erfrechtspecialist zodat eventuele negatieve implicaties kunnen worden vermeden. Vragen op erfrechtelijk gebied waarmee u te maken kunt krijgen zijn:

 • Dient u de nalatenschap zuiver te aanvaarden of beneficiair of dient u die wellicht zelfs te verwerpen?
 • Hoe voorkomt u dat uw kinderen uit uw eerste huwelijk en uw huidige partner tegenover elkaar komen te staan?
 • Hoe dienen schenkingen die u bij leven heeft gedaan aan uw kinderen te worden verwerkt?
 • Wat te doen als u met uw broers en/of zussen in een impasse raakt wanneer u van uw ouders heeft geërfd?
 • Heeft u nog rechten als u bent onterfd?
 • Er is sprake van bewind over de nalatenschap. Heeft u recht op een som ineens?
 • Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw bedrijf wordt gecontinueerd na uw overlijden op dusdanige wijze dat uw naasten daar de vruchten van blijven plukken?
 • Is het raadzaam om bij leven al aan de slag te gaan met Estate planning?
 • Wat te doen bij onenigheid over de verdeling van de nalatenschap?

Van Uitert & Quist Advocaten is gespecialiseerd in het erfrecht. Nancy van Uitert heeft in 2017 de Specialisatieopleiding Erfrecht van de vFas (vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators) succesvol afgerond en beschikt over ruimschootse expertise op dit vlak waardoor zij uitstekend in staat is u te adviseren en/of procesrechtelijk bij te staan op dusdanige wijze dat al uw belangen in ogenschouw worden genomen.

Indien uw vragen heeft over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met mw. mr. Nancy van Uitert

Het arbeidsrecht is volop in ontwikkeling. Na een ingrijpende wijziging in 2015 door de invoering van de WWZ blijven de wetswijzigingen elkaar in rap tempo opvolgen.

Tatiana Quist-Koppelaar en Mieke de Hart zijn uitstekend op de hoogte van de wet- en regelgeving binnen het arbeidsrecht. Zij voorzien hun cliënten van gedegen adviezen (om escalaties te voorkomen), zijn betrokken bij het arbeidsrechtelijk op orde brengen van ondernemingen, adviseren bij lopende en nieuwe overeenkomsten en staan cliënten bij in arbeidsrechtelijke geschillen zowel op minnelijke wijze als door tussenkomst van een rechter.

Beide advocaten staan zowel werkgevers als werknemers bij met als voordeel dat zij beiden steeds goed kunnen anticiperen op mogelijke tactieken van een wederpartij. Er is derhalve sprake van specialistische kennis en ruimschootse ervaring binnen dit vakgebied.

Een greep uit de vraagstukken waarin Tatiana Quist-Koppelaar en Mieke de Hart hun cliënten van advies voorzien:

 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten en het adviseren van organisaties hieromtrent;
 • Het beëindigen van het dienstverband van werknemers zowel via een vaststellingsovereenkomst als via een ontslagprocedure;
 • Het beoordelen van een vaststellingsovereenkomst;
 • Vraagstukken over concurrentie- en relatiebedingen;
 • Vragen omtrent CAO's en/of het al dan niet toepasselijk zijn van een CAO;
 • Regels en verplichtingen aangaande ZZP'ers;
 • Het in dienst nemen van werknemers;

Van Uitert & Quist Advocaten is er zich van bewust dat binnen het arbeidsrecht niet louter economische belangen, maar ook persoonlijke belangen een grote rol spelen. Tatiana Quist-Koppelaar en Mieke de Hart weten steeds op heldere wijze de balans tussen deze belangen te vinden en daarbij het maximaal haalbare uit een zaak te halen.

Wenst u additionele informatie over arbeidsrecht? Neem dan contact op met Van Uitert & Quist Advocaten of laat een terugbelverzoek achter via het contactformulier.

 

Algemene voorwaarden   Disclaimer   Klachtenregeling   Privacyverklaring   Identificatieplicht