Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is volop in ontwikkeling. Na een ingrijpende wijziging in 2015 door de invoering van de WWZ blijven de wetswijzigingen elkaar in rap tempo opvolgen.

Tatiana Quist-Koppelaar is uitstekend op de hoogte van de wet- en regelgeving binnen het arbeidsrecht. Zij voorziet haar cliënten van gedegen adviezen (om escalaties te voorkomen), is betrokken bij het arbeidsrechtelijk op orde brengen van ondernemingen, adviseert bij lopende en nieuwe overeenkomsten en staat cliënten bij in arbeidsrechtelijke geschillen zowel op minnelijke wijze als door tussenkomst van een rechter.

Tatiana Quist-Koppelaar staat zowel werkgevers als werknemers bij met als voordeel dat zij steeds goed kan anticiperen op mogelijke tactieken van een wederpartij. Er is derhalve sprake van specialistische kennis en ruimschootse ervaring binnen dit vakgebied.

Een greep uit de vraagstukken waarin Tatiana Quist-Koppelaar haar cliënten van advies voorziet:

  • het opstellen van arbeidsovereenkomsten en het adviseren van organisaties hieromtrent;
  • het beëindigen van het dienstverband van werknemers zowel via een vaststellingsovereenkomst als via een ontslagprocedure;
  • het beoordelen van een vaststellingsovereenkomst;
  • vraagstukken over concurrentie- en relatiebedingen;
  • vragen omtrent CAO 's en/of het al dan niet toepasselijk zijn van een CAO;
  • regels en verplichtingen aangaande ZZP-ers;
  • het in dienst nemen van werknemers.

Van Uitert & Quist Advocaten is er zich van bewust dat binnen het arbeidsrecht niet louter economische belangen, maar ook persoonlijke belangen een grote rol spelen. Tatiana Quist-Koppelaar weet steeds op heldere wijze de balans tussen deze belangen te vinden en daarbij het maximaal haalbare uit een zaak te halen.

Algemene voorwaarden   Disclaimer   Klachtenregeling   Privacyverklaring   Identificatieplicht