CBR procedures

Indien het CBR aan u een maatregel heeft opgelegd doet u er verstandig aan om juridische hulp in te schakelen. Ons kantoor is in dat geval een uitstekende keuze. Wij begrijpen hoe ingrijpend het is indien u door een beslissing van het CBR niet over uw rijbewijs kunt beschikken. Dit heeft vaak vergaande gevolgen voor uw werk, maar ook voor uw privéleven.

Het is mogelijk dat het CBR een van de navolgende maatregelen aan u heeft opgelegd:

  • een Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA);
  • een Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA);
  • een Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG);
  • een onderzoek naar de rijgeschiktheid;
  • het ongeldig verklaren van uw rijbewijs.

Onze advocaten kunnen namens u bezwaar instellen binnen zes weken nadat het CBR de beslissing aan u kenbaar heeft gemaakt. Indien u zelf de bezwaarprocedure heeft gevoerd, maar de bezwaarprocedure niet het gewenste effect blijkt te hebben gehad, kan er ook in beroep bijstand aan u worden verstrekt. Er zijn daarnaast mogelijkheden om een snel oordeel van de rechter te krijgen. Er kan namelijk namens u een voorlopige voorzieningenprocedure worden opgestart. Onze advocaten kunnen voor u beoordelen of een voorlopige voorzieningenprocedure zinvol kan zijn.

Bovendien kunnen wij u van advies voorzien voorafgaand aan het onderzoek naar de rijgeschiktheid. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijke psychiater, in opdracht van het CBR. Het is belangrijk om goed voorbereid het onderzoek in te gaan, zodat u op alert bent op de strikvragen die gesteld zullen worden. Naast psychiatrisch onderzoek zal er ook lichamelijk onderzoek plaatsvinden. In het geval het onderzoek is opgelegd naar aanleiding van het gebruik van alcohol of drugs in het verkeer zal er ook sprake zijn van het testen van uw urine en in sommige gevallen van bloedonderzoek.

De Raad voor Rechtsbijstand verstrekt geen gesubsidieerde rechtsbijstand voor procedures tegen het CBR. De werkzaamheden van onze advocaten dienen aldus tegen het geldende uurtarief te worden voldaan.

Wenst u additionele informatie over bijstand in CBR-zaken? Neem dan contact op met Van Uitert & Quist Advocaten of laat een terugbelverzoek achter via het contactformulier.

Algemene voorwaarden   Disclaimer   Klachtenregeling   Privacyverklaring   Identificatieplicht