De NOW: wat betekent deze spiksplinternieuwe noodmaatregel voor u?

Geplaatst op 01 april 2020

Gisteren heeft minister Koolmees de NOW, de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid bekend gemaakt:

De NOW verleent subsidie in de vorm van een voorschot. U vraagt de subsidie aan en toont aan dat u vergeleken met 2019 in drie 'corona' maanden te maken hebt met een omzetverlies van meer dan 20%. De hoogte van de subsidie wordt berekend aan de hand van door u aangeleverde bewijsstukken van uw omzet in 2019 en uw loonsom in januari 2020. Maar: de belangrijkste voorwaarde is dat u in de drie maanden waarin het omzetverlies optreedt géén bedrijfseconomische ontslagen geeft. En: de overheid wil dat uw loonsom in de drie maanden waarin de regeling loopt op het peil van januari 2020 blijft.

Bij de nacalculatie wordt door de overheid gerekend met uw daadwerkelijke omzetverlies en met de daadwerkelijke loonsom in de maanden maart-april-mei 2020. Als u in die drie maanden een lagere loonsom hebt dan in januari 2020, wordt een lagere subsidie vastgesteld dan in het voorschot. U krijgt dan zelfs een boete op het bedrag dat terugbetaald moet worden. Natuurlijk kan de loonsom in de corona-maanden ook dalen omdat een werknemer zelf opzegt. Het komt erop aan de juiste informatie voor de nacalculatie te verschaffen.

Wat moet u doen en wanneer start de NOW?
U kunt vanaf 14 april, maar misschien al vanaf 6 april a.s. een aanvraag indienen.

Is dat wel verstandig?
Dat hangt af van de impact die de Coronacrisis op uw bedrijf heeft. Misschien is de NOW voor u niet de beste keuze. Misschien kunt u toch beter een reorganisatie doorvoeren. En soms is het zelfs verstandig om beide keuzes te maken!

Wie gaat u helpen bij de afwegingen?
U hebt de precieze input uit uw jaarrekening/boekhouding 2019 en uw aangifte loonbelasting januari 2020 nodig: er moeten immers reeds vastgestelde cijfers uit uw jaarrekening en administratie mee met de aanvraag. Wij kunnen met u meedenken als het gaat om de keuze voor de ene, de andere of beide opties!

Het subsidievoorschot wordt binnen 13 weken na een volledige aanvraag bekend gemaakt. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunnen wij bezwaar maken. De voorschotbeslissing is één: u krijgt op termijn te maken met de definitieve toekenning op nacalculatie. Wij kunnen u adviseren bij de aanvraag en op die manier met u vooruitlopen op de nacalculatie.

Algemene voorwaarden   Disclaimer   Klachtenregeling   Privacyverklaring   Identificatieplicht