Wat te doen bij reorganisatie?

Geplaatst op 26 april 2021
Onlangs zijn meerdere reorganisaties aangekondigd: zowel bij Jumbo Supermarkten als bij de Makro gaat de interne huishouding op de schop. Gelet op de gevolgen die Covid-19 heeft voor de samenleving zullen er naar alle waarschijnlijkheid meerdere bedrijven volgen.

Reorganisatie, en nu?
Indien een werkgever moet gaan reorganiseren is dit voor niemand een gemakkelijk besluit: de werkgever had het graag anders gezien en voor een werknemer komt diens baan en levensonderhoud wellicht op het spel te staan als aan het einde van de reorganisatie blijkt dat de werknemer boventallig wordt verklaard.

Kan een werkgever dan zomaar beslissen welke werknemer de organisatie moet verlaten? Nee, een werkgever moet bij een reorganisatie met tal van regels rekening houden: zo moet er o.a. geen andere functie voor u beschikbaar zijn en moet er worden voldaan aan het afspiegelingsbeginsel.

Als werkgever is het van belang om bij een voornemen tot reorganisatie vooraf inlichtingen in te winnen zodat de juiste procedures worden gevolgd. Als werknemer is het van belang om de brieven, stukken en informatie die u van uw werkgever ontvangt over de reorganisatie goed te bewaren. Ook werknemers dienen zich goed te laten informeren en adviseren. Een reorganisatie heeft voor werknemers persoonlijk wellicht verstrekkende gevolgen en in dat kader is het van essentieel belang dat uw rechten goed worden gewaarborgd.

Laat u adviseren door een professional
Van Uitert & Quist heeft met mr. Mieke de Hart, lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland, mr. Tatiana Quist-Koppelaar en mr. Angelique van de Kerkhof dé specialisatie in huis om hierbij te helpen. Wij staan graag voor u klaar!
Algemene voorwaarden   Disclaimer   Klachtenregeling   Privacyverklaring   Identificatieplicht