Hoe duurzaam is een convenant?

Geplaatst op 02 januari 2018

We zien in onze praktijk dat een belangrijk document als de akte van huwelijksvoorwaarden na de ondertekening bij de notaris in een la is verdwenen om er niet meer uit te komen. De afspraken uit die akte worden in het algemeen niet nageleefd. Vaak weten onze cliënten al niet meer wat ze afgesproken hadden. De notaris hebben ze na de ondertekening alleen nog gezien bij de eigendomsoverdracht van woningen of bij het passeren van statuten van de onderneming. Hoe gaan onze cliënten om met de afspraken die bij de scheiding gemaakt worden?

Bij ons kantoor maken wij met u samen een echtscheidingsconvenant waar u in de komende jaren niet meer naar om hoeft te kijken. U weet immers wat er in staat, en u bent allebei bezig met de nakomen van de afspraken. Ik leg dat uit aan de hand van een voorbeeld waarin wij inspelen op fiscale wijzigingen die zijn aangekondigd.

Een voorbeeld
Er zijn twee inkomens en drie kinderen waarvan er al één studeert. Het ene inkomen heeft de basis gelegd voor de welvaart van de kinderen. Het andere inkomen maakte de dagelijkse zorg voor die kinderen mogelijk. Er is bij de scheiding nog een tijd behoefte aan dagelijks toezicht op de kinderen, maar er is ook zicht op een tijd waarin er fulltime gewerkt kan gaan worden. Een afspraak over partneralimentatie past hier maar er moet goed nagedacht worden over de vormgeving. Hoe lang is de behoefte er, hoe hoog is die behoefte en: hoe maken we een afspraak die goed voelt ook betaalbaar?

Op dat punt komt ons specialisme en vakmanschap tot zijn recht. Rutte III heeft een belastinghervorming bedacht waarbij de partneralimentatie, een aftrekpost voor de betaler, vanaf 2020 nog maar beperkt aftrekbaar is. Die aftrekbaarheid wordt gekoppeld aan die andere aftrekpost: hypotheekrente. Voor hypotheekrente daalt de aftrek al en zal in 2018 maximaal 49,5% bedragen terwijl voor partneralimentatie in dat jaar nog het maximum van 52% geldt. Als uw mediator dit niet weet, blijkt uw convenant al in 2018 tot financiële en nieuwe problemen te leiden.

Als het convenant uit het voorbeeld in 2018 gemaakt wordt zonder in te spelen op de aangekondigde fiscale wijzigingen, moet u misschien in 2019 alweer terug naar uw mediator.

Specialisme
Bij ons werkt dat anders. Wij maken met u een regeling waarin de voorzienbare wijzigingen zijn ingebouwd. Daarnaast houden wij u op de hoogte van wijzigingen die niemand kon voorzien. In het voorbeeld zouden wij voor de partneralimentatie een glijdende schaal maken die gezien de behoefte aan toezicht op de kinderen reëel is. Wij houden aan u beiden bruto-netto berekeningen voor waaruit niet alleen de betaalbaarheid van de alimentatie blijkt, maar ook het netto-effect ervan in het gezin waarin voor de kinderen gezorgd wordt.

De financiële kanten van de afspraken die u wilt maken bespreken wij met u, zodat voor beide partijen duidelijk wordt wat mogelijk en daarmee redelijk is. Wij werken met u aan het draagvlak dat nodig is voor de ondertekening van het document. Als dat draagvlak er is, wordt het uitvoeren van de afspraken een vanzelfsprekendheid. Het document kunt u gewoon digitaal bewaren.

Wij staan met onze werkwijze garant voor een duurzame regeling, en wijzen u tijdig op de noodzaak van onderhoud.

Heeft u behoefte aan juridische ondersteuning, neem dan contact met ons op. Wij zijn gevestigd in Kaatsheuvel en in Oosterhout.

Nancy van Uitert - Advocaat

Algemene voorwaarden   Disclaimer   Klachtenregeling   Privacyverklaring   Identificatieplicht